Menu
Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích
rozšířené vyhledávání

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích, příspěvková organizace

Jsme nově vzniklá příspěvková organizace obce Bolatice na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce a jeho usnesení ze dne 2.5.2022, s účinností od 1.6.2022. Zápis do obchodního rejstříku proběhl 9.9.2022.

Družstevní 1058 / 15
747 23 Bolatice
Telefon: +420 605 167 298
pracovna personálu (odpolední hodiny, víkendy): 420 603 187 382
E-mail: dss@bolatice.cz
WWW: www.dssbolatice.cz
ID Datové schránky: 62q4i3x
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Družstevní 1058 / 15
  747 23 Bolatice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Družstevní 1058 / 15
  747 23 Bolatice
 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 605 167 298
  pracovna personálu (odpolední hodiny, víkendy): 420 603 187 382
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podání:

  judita.packova@dssbolatice.cz

  reditelka@dssbolatice.cz

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: 62q4i3x
Komerční banka Opava: 123-9240050227/0100 (Komerční banka, a.s.)
17518075
Nejsme plátci DPH

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři DSS
 • písemně – osobně v kanceláři DSS nebo poštou na adresu DSS
  Družstevní 1058/15
  747 23 Bolatice
 • e-mailem: dss@bolatice.cz nebo judita.packova@dssbolatice.cz
 • telefonicky na tel. čísle: +420 605 167 298

Úřední hodiny

Personál přímé péče je k dispozici na pracovišti nepřetržitě, schůzky 

s vedením DSS po telefonické domluvě. 

 

 

judita.packova@dssbolatice.cz

reditelka@dssbolatice.cz

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola ve věci poskytování informací rozhoduje

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
  • Vyhláška č. 505/2006 Sb. doplňující z. 108/2006 Sb. o sociálních službách
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 • 11.2 Vydané právní předpisy

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

  Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl vydán.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  V současné době nejsou pro Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 361,24 kB
Staženo: 90×
Vloženo: 14. 2. 2023

viz zřizovatel 

Formuláře nejsou k dispozici.

Jsme zařízení poskytující sociální služby a postup pro vyřizování stížností je součástí metodiky pro poskytování sociálních služeb v DSS.