Menu
Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích

Pracovní příležitosti

Výběrové řízení na pracovní místo všeobecné sestry

Hledáme do nově vznikajícího Domu sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích všeobecné
sestry, které budou pečovat o klienty sociálních služeb domova pro seniory, domova se
zvláštním režimem a denního stacionáře. Staňte se součástí našeho týmu!

Svůj životopis s uvedením dosavadní praxe a průběhu zaměstnání zasílejte na emailovou adresu: reditelka@dssbolatice.cz. Bližší informace: Ing. Kateřina Michaliková, tel. 605 167 298 nebo Mgr. Edita Holubková, tel. 730 143 852.

Předpokládaný nástup – k 1.3.2023 nebo dle dohody. 

Výběrové řízení - podmínky: Znění inzerátu_zdravotní_sestra.pdf (204 kB)