Menu
Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích
rozšířené vyhledávání

Nabídka služeb

Jste senior nebo máte blízkého člověka, který:

 • již nemůže být sám doma,
 • je umístěn v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení a nemůže se vrátit zpět do svého přirozeného prostředí z důvodu nesoběstačnosti při péči o vlastní osobu,
 • potřebuje pravidelnou podporu a pomoc při zajištění svých potřeb, kterou není schopna zajistit rodina nebo jiná sociální služba.

Pro správnou volbu pobytové sociální služby je vhodné se seznámit se základními informacemi o poskytovaných pobytových sociálních službách jež nabízí Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích, příspěvková organizace obce Bolatice.

V současné době poskytuje Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích dvě pobytové sociální služby, tj. domov pro seniory domov se zvláštním režimem. Dále nabízí ambulantní pobytovou službu tj. denní stacionář.

Je důležité, abyste podali Žádosti o poskytování pobytové sociální služby (dále „Žádost“) do té konkrétní služby, kterou požadujete, neboť následně bude Vaše Žádost zařazena do evidence dané pobytové sociální služby.

 

Základní informace můžete získat:

 • prostřednictvím těchto internetových stránek Domu sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích
 • z propagačních letáků Domu sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích
 • osobně na informativní schůzce se sociální pracovnicí
 • v telefonickém rozhovoru se sociální pracovnicí na tel. č.: 731 299 490
 • prostřednictvím e-mailu: eva.malcharkova@dssbolatice.cz nebo datové schránky 62q4i3x
 • na distribučních místech, kde jsou informační letáky k dispozici v některých čekárnách obvodních a odborných lékařů, poradnách, u jiných poskytovatelů sociálních služeb v obci Bolatice či městě Kravaře a v rámci komunitního plánu města Opavy
 • u zřizovatele – Obec Bolatice
 • z informačních tabulí u vstupu do budovy zařízení