Menu
Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích
rozšířené vyhledávání

Domov pro seniory

Cílová skupina

Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích poskytuje pobytovou sociální službu domov pro seniory osobám starším 65 let s prokazatelně sníženou soběstačností až úplnou závislostí zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou nelze zajistit prostřednictvím rodiny nebo jiných druhů sociálních služeb.

Kapacita pobytové sociální služby domov pro seniory je 22 míst. 

 

Poslání

Poskytovat pobytovou sociální službu pro osoby seniorského věku, které jsou závislé na pomoci druhé osoby, vyžadující celodenní péči a podporu, kterou nelze zajistit v jejich přirozeném prostředí. Služba usiluje o vytvoření přirozeného prostředí a propojování se společenstvím obce. Klade důraz na řešení nepříznivé sociální situace osob. Spolupracuje s dalšími dostupnými službami.

 

Základní služby

 • Ubytování, včetně praní, žehlení a drobných oprav prádla
 • Celodenní stravování v rozsahu 5-6 jídel 
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Činnosti podporující sociální začleňování
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Zdravotní péči
 • Základní sociální poradenství
 • Fakultativní služby (př. kadeřnické, holičské a pedikérské služby, aj.)

 

Cíle poskytované pobytové sociální služby domov pro seniory

 • Zachovávat co nejdéle soběstačnost uživatele (individuální plánování, aktivizační činnost každodenního života)
 • Docílit maximální spokojenosti uživatele ve všech oblastech péče (dotazníky, pozorování)
 • Vytvářet podmínky, které umožní uživateli spolupodílet se na poskytované pobytové sociální službě a rozhodovat o záležitostech, které se týkají jeho života
 • Dosáhnout žádoucí profesionality u všech zaměstnanců zařízení (podpora nezávislého odborníka v průběhu roku, hodnocení zaměstnanců zařízení)

 

Zásady poskytované pobytové sociální služby domov pro seniory

 • Princip partnerství – uživatel je rovnocenným partnerem, posilování partnerského vztahu s uživatelem a jeho rodinou
 • Vytváření domácí atmosféry a pohodlí – snaha přiblížit se běžnému domácímu prostředí (vlastní fotografie, obrázky, drobné předměty apod.), což má pozitivní vliv na psychosociální stav uživatele
 • Respektování a podpora vlastního rozhodování – zaměstnanci zařízení respektují v maximální míře vlastní vůli uživatele a jeho vlastní rozhodnutí. V každé situaci jednají s uživatelem s respektem a úctou. 
 • Týmové práce – zabezpečení komplexní a kvalitní služby zaměstnanci zařízení
 • Nestrannost při poskytování pobytové sociální služby uživatelům formou rovného přístupu – ke všem uživatelům rovný přístup