Menu
Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích
rozšířené vyhledávání

Domov se zvláštním režimem

Cílová skupina

Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích poskytuje pobytovou sociální službu domov se zvláštním režimem osobám starším 65 let, a to osobám s Alzheimerovou chorobou, osobám s ostatními typy demence, osobám se stabilizovaným duševním onemocněním, osobám se sníženou soběstačností z důvodu těchto onemocnění, kdy jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Kapacita pobytové sociální služby domov se zvláštním režimem je 10 míst.

 

Poslání

Vytvořit a zajistit podmínky pro důstojný život osobám s demencí, které pro trvalé změny zdravotního stavu nejsou schopny samy, s pomocí rodiny či jiných forem využití sociální služby, žít ve svém přirozeném domácím prostředí. Proto, díky svým specifickým potřebám, potřebují podporu a pomoc druhé osoby při výkonu běžných denních činností a dohled nad nimi.

 

Základní služby

 • Ubytování, včetně praní, žehlení a drobných oprav prádla
 • Celodenní stravování v rozsahu 5-6 jídel 
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Činnosti podporující sociální začleňování
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Zdravotní péči
 • Základní sociální poradenství
 • Fakultativní služby (př. kadeřnické, holičské a pedikérské služby, aj.)

 

Cíle poskytované pobytové sociální služby domov se zvláštním režimem

 • Zachovávat co nejdéle soběstačnost uživatele (individuální plánování, aktivizační činnost každodenního života)
 • Zajistit uživateli důstojný závěr života prostřednictvím kvalitní péče
 • Podporovat kognitivní funkce uživatele
 • Dosáhnout žádoucí profesionality u všech zaměstnanců Domu sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích

 

Zásady poskytované pobytové sociální služby domov se zvláštním režimem

 • Lidský přístup a empatický vztah k uživateli
 • Individuální přístup ke každému uživateli na základě přizpůsobení poskytování pobytové sociální služby jeho potřebám a zájmům
 • Podpora partnerského vztahu mezi uživatelem a rodinou
 • Zaměření na celkový obraz jedince – uspokojování lidských potřeb podporou, péčí a respektováním volby uživatele
 • Nestrannost při poskytování pobytové sociální služby uživatelům formou rovného přístupu
 • Princip nestrannosti při poskytování pobytové sociální služby uživatelům – ke všem uživatelům rovný přístup